บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง รวมทั้งผลิตเครื่องสำอาง ให้กับแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ โดยครอบคลุมเครื่องสำอางทุกประเภทและบริการแบบครบวงจร  ดั่งวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทชั้นนำในระดับโลกในเรื่องความงาม

บริษัท คอมเม็สท์ อินเตอร์เทรด จำกัด มุ่งมั่นให้ความสำคัญด้านคุณภาพสินค้า การผลิตที่ได้มาตราฐาน การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งแนะนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ  โดยทำธุรกิจที่ชื่อตรงและจริงใจกับลูกค้า คู่ค้า และเติบโตพร้อมกันมาอย่างยาวนาน จากประสบการณ์กว่า 26 ปี เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมั่นคง และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้ ดังคอนเซ็ปต์ของบริษัท “The Sage of Beauty”  หรือ ปราชญ์แห่งความงาม นั่นเองCreative
 
ร่วมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณค่ามากขึ้น
Ownership
 
ร่วมกันเป็นเจ้าของ
เราสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของร่วมกันแก่พนักงาน
เพื่อร่วมมุ่งมั่นทำเพื่อองค์กรให้เติบโตเเละมีความสุข
Moral
 
ร่วมสร้างจริยธรรม
เราจะมีความมุ่งมั่นสร้างจริยธรรมที่ดีต่อพนักงาน ลูกค้า และสังคม
Excellence Performance
 
ร่วมมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
เรามีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและดำเนินงาน
อย่างเต็มความสามารถเพื่อบรรลุเป้าหมาย
Trust & Respect
 
ร่วมสร้างความเชื่อมั่น
เราจะปฎิบัติต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเป็นธรรมโดยอยู่บนความเชื่อมั่น และความไว้วางใจ
Synergy
 
ร่วมสร้างพลังอันยิ่งใหญ่
เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของบริษัท