เคล็ด "ไม่" ลับ ดูแลผิวสวยของแต่ละช่วงวัย

25 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เคล็ด "ไม่" ลับ ดูแลผิวสวยของแต่ละช่วงวัย

ผิวแต่ละช่วงวัยนั้นมีความแตกต่างกัน และจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่มากขึ้น

เนื่องด้วยปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม มลภาวะ

และพฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่ต้องเผชิญในทุกๆวัน ในแต่ละวัน

ผิวแต่ละช่วงวัยจึงต้องได้รับการดูแลพร้อมใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมตามอายุและสภาพผิวที่แตกต่างกัน