โครงการนักศึกษาฝึกงาน Success is a choice We Make

1590 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการนักศึกษาฝึกงาน Success is a choice We Make

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด จัดโครงการนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้เรียนรู้และเข้าใจธุรกิจความงาม เครื่องสำอาง และอุปกรณ์เสริมความงาม รวมทั้งการนำความรู้จากการศึกษามาใช้ในการปฎิบัติงานจริง และได้รับประสบการณ์การในการปฎิบัติงานจริง ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

คุณสมบัตินักศึกษา

ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 4
มีความสนใจในธุรกิจความงาม  เครื่องสำอาง หรืออุปกรณ์เสริมความงาม
มีสุขภาพแข็งแรง สามารถฝึกงานได้ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ
มีความประพฤติเรียบร้อย พร้อมปฎิบัติตามระเบียบบริษัท
มีความกระตือรือร้น มีความอดทนและพร้อมเรียนรู้ มุ่งมั่นตั้งใจต่อการฝึกปฎิบัติ
ระยะเวลาการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม 2562
หากผ่านการคัดเลือก บริษัทฯจะติดต่อและแจ้งผลผ่านโทรศัพท์และอีเมล์ของผู้สมัคร
ช่องทางการรับสมัคร

ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล์ Recruit@cometsintertrade.com
แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ประวัติส่วนตัว (Resume)
รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
สำเนาผลการศึกษา
สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สถานที่และวันเวลาฝึกปฎิบัติงาน :  บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

สำนักงานใหญ่  เลขที่ 9 ซอยศรีนครินทร์  38 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์  02 051 5555 โทรสาร 02 056 4159
โรงงาน เลขที่  35 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แยก 23 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ  10250 โทรศัพท์ 02 726 6601 โทรสาร 02 726 7180
หมายเหตุ สถานที่ปฎิบัติงาน ขึ้นอยู่กับคณะที่ศึกษาของนิสิต – นักศึกษา
ผลประโยชน์ที่นิสิต – นักศึกษา จะได้รับ

เบี้ยเลี้ยงตามวันที่มาฝึกงานจริง ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เข้าฝึกงาน
หนังสือรับรองการฝึกงานจากบริษัทฯ
หากมีคุณสมบัติเหมาะสม และบริษัทฯ มีอัตราว่างอาจจะพิจารณารับเป็นพนักงานบริษัทฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 02 051 5555 ต่อ 1401  มือถือ 098 278 1285
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2562