คอมเม็ทส์ ร่วมสนับสนุนของขวัญการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562”

1521 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คอมเม็ทส์ ร่วมสนับสนุนของขวัญการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562”

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัดตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกลุ่มของเด็กในสถานที่ต่างๆ
จึงจัดให้มีโครงการวันเด็ก "คอมเม็ทส์สานฝันแบ่งปันสิ่งของเพื่อน้องๆ " ณ วันที่ 12 มกราคม 62
โดยสนับสนุนของขวัญวันเด็ก ทีมงานแบ่งหน้าที่ในการร่วมกิจกรรมแจกของให้กับเด็กๆอาทิเช่น มูลนิธิสวนแก้ว, สำนักงานเขตประเวศ, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วนหลวงและโรงงานบ้านซับสามัคคี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเติมทั้งความรักและความอบอุ่นและเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดแคลน


วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนคลองปักหลัก กรุงเทพฯ

วันที่ 11 มกราคม 2562  ณ โรงเรียนวัดดอน สาทร กรุงเทพฯ 

วันที่ 12 มกราคม 2562  ณ ชุมชนเอื้ออารีย์ สวนหลวง กรุงเทพฯ

วันที่ 12 มกราคม 2562  ณ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

วันที่ 12 มกราคม 2562  ณ โรงเรียนบ้านซับสามัคคี  จ.เพชรบูรณ์