“บุคคลคุณภาพแห่งปี 2561” (Quality Person of the Year 2018)

569 จำนวนผู้เข้าชม  | 

“บุคคลคุณภาพแห่งปี 2561” (Quality Person of the Year 2018)

“บุคคลคุณภาพแห่งปี 2561” (Quality Person of the Year 2018)
คุณศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เข้ารับรางวัล บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ ในพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018” (Quality Person of the Year 2018) ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงานและอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ โดยมี ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

#คอมเม็ทส์อินเตอร์เทรด
#บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง