รางวัล นวัตกรรมนำสุขยุคดิจิตอล Happy Workplace

613 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รางวัล นวัตกรรมนำสุขยุคดิจิตอล Happy Workplace

คุณศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ CEO บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด เข้าร่วมรับรางวัล ในงาน “นวัตกรรมนำสุขยุคดิจิตอล” ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดยบริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับเลือกจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในโครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

การขับเคลื่อนองค์กรในยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้น จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับคน ทำอย่างไรจะทำให้คนในองค์กรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในยุคดิจิตอล ทำอย่างไรให้คนในองค์กรที่มาจากต่างที่ต่างถิ่นต่างอายุ ทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมใหม่ สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับตัวเองและองค์กร

Happy workplace การทำงานให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวงานและตัวคน องค์กรสมัยใหม่ที่มีพนักงานเป็นเด็ก Gen Y และ Z เข้ามาทำงานมากขึ้น การทำ Happy Workplace นั้นถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่เอาไว้ใช้สร้าง Good Relationship กับทั้งตัวพนักงานกันเองและกับองค์กร

“ความคาดหวังของพี่ พี่อยากให้พนักงานมีความสามัคคี มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คือไม่แบ่งแยกกัน เพื่อสร้างความรู้สึกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป้าหมายหลักคือ ต้องการให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข”

ส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ในหนังสือ นวัตกรรมนำสุข ยุคดิจิตอล ของคุณศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

#นวัตกรรมนำสุขยุคดิจิตอล
#แพ็คเกจจิ้งความงามที่บรรจุแต่ความสุข
#ผู้นำความงาม
#ผู้นำความสุข
#สสส
#คอมเม็ทส์อินเตอร์เทรด