งานมอบทุนการศึกษา บุตรพนักงาน คอมเม็ทส์ ประจำปี 2018

152 จำนวนผู้เข้าชม  |  กิจกรรม

งานมอบทุนการศึกษา บุตรพนักงาน คอมเม็ทส์ ประจำปี 2018

เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา และช่วยเหลือพนักงาน เรื่องภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษา ของบุตรพนักงาน ทางผู้บริหารจึงมีดำริ ที่จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน โดยปีนี้เป็นปีที่สองที่ดำเนินการมา และมีบุตรพนักงานที่ได้รับทุนทั้งหมด 56 ทุน โดยอยู่ในระดับการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาตรี

สำหรับปีนี้พิธีมอบทุนการศึกษาได้จัดขึ้นที่ Comets Global Headquarters เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง