งานสงกรานต์ออเจ้า ชาวคอมเม็ทส์ 2018

551 จำนวนผู้เข้าชม  | 

งานสงกรานต์ออเจ้า ชาวคอมเม็ทส์ 2018

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย พนังงานชาวคอมเม็ทส์ จึงร่วมกันรดนำ้ดำหัวผู้บริหาร คือคุณวรพล และคุณศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ เพื่อขอพรให้ประสบแต่ความสุขความโชคดี ตลอดปี 2561