บทสัมภาษณ์เรื่องธุรกิจเครื่องสำอางกับ ThaiPackaging

662 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บทสัมภาษณ์เรื่องธุรกิจเครื่องสำอางกับ ThaiPackaging

คุณศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ CEO ของ Comets ได้ให้สัมภาษณ์กับ Thai Pacckging เกี่ยวกับการทำธุรกิจบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางของ

ที่มา ThaiPackaging 128 Mar-Apr 2018