โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2561 ณ Comets Factory

694 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2561 ณ Comets Factory

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดการตรวจสุขภาพ ทั้งส่วนสำนักงานใหญ่ วันที่ 27 มีนาคม 2562 สำหรับพนักงานประจำโรงงาน
การจัดตรวจสุขภาพพนักงานในทุกครั้งที่จัดทำ บริษัทฯ มุ่งเน้นความสำคัญของการมีสุขภาพที่แข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพขึ้น เพื่อส่งเสริมและป้องกันการเจ็บป่วยของพนักงาน อย่างต่อเนื่อง