เจ้าหน้าที่มยส.ตรวจสอบโรงงาน Comets Factory

1204 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เจ้าหน้าที่มยส.ตรวจสอบโรงงาน Comets Factory

     จากนโยบายของผู้บริหาร เล็งเห็นความสำคัญ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีการตรวจสอบสารเสพติดมาโดยตลอด
และการให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ โครงการโรงงานสีขาว จึงเข้าร่วม ตามหลักเกณฑ์ของการจัดทำ มยส. โดยผ่านหลักเกณฑ์ในการรับรองประกาศนียบัตร ประจำปี 2562