Comets จัดโครงการ "คัดแยกขยะรีไซเคิล ช่วยลดโลกร้อน"

1428 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Comets จัดโครงการ "คัดแยกขยะรีไซเคิล ช่วยลดโลกร้อน"

ขอเชิญชวนพนักงานCometsทุกท่าน หันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อสะดวกแก่การนำไปกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ทางบริษัทได้จัดสถานที่สำหรับแยกขยะไว้ให้ บริเวณข้างเสาทางขึ้นลานจอดรถ 

โดยแบ่งขยะเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1) ขยะรีไซเคิล ขวดพลาสติกและขวดแก้ว

2) ขยะรีไซเคิล กระป๋องต่างๆ

ช่วยกันแยก ช่วยกันลด หมดปัญหาขยะ