Refillable เครื่องสำอางรีฟิล ช่วยลดภาระขยะพลาสติกได้อย่างไร?

1508 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Refillable เครื่องสำอางรีฟิล ช่วยลดภาระขยะพลาสติกได้อย่างไร?


     ประเด็นสิ่งแวดล้อมจึงถูกนำมาพูดในระดับสากล หนึ่งในปัจจัยที่กระทบสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์ คือเรื่อง “ขยะ” ที่ตกค้าง ไม่สามารถย่อยสลายได้หลายสิบล้านตันต่อปี จนเกิดเป็นแนวคิด "Zero Waste ลดขยะให้เป็นศูนย์" หรือเหลือน้อยมากที่สุดโดยสามารถนำไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ได้ จากการลดการใช้แพคเกจจิ้งพลาสติก จึงเกิดเป็นไอเดียแนวคิดในการใช้เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางให้อยู่ในรูปของถุงรีฟิลแบบ Pouch หรือซองก้นตั้ง มีลักษณะพับแบบพิเศษที่ก้นถุง สามารถตั้งได้ มีความคงทนแข็งแรง ไม่รั่วซึมช่วยรักษาคุณภาพสินค้าให้ยาวนาน พร้อมช่วยประหยัดพลังงานในการขนส่ง โดยเปรียบเทียบระหว่างการขนส่งของขวดผลิตภัณฑ์ และถุงรีฟิว ถึง 1 ต่อ 50 จึงช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในการขนส่ง (Carbon Footprint) ที่จะถูกปล่อยออกมาทำลายสิ่งแวดล้อม และก่อมลพิษต่อสภาพอากาศอีกด้วย