การออกแบบกล่อง Carton Box มีส่วนประกอบอะไรบ้าง?

2458 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การออกแบบกล่อง Carton Box มีส่วนประกอบอะไรบ้าง?

วันนี้ทาง Comets Intertrade จะนำเสนอการออกแบบกล่อง Carton Box ซึ่งมีจุดสังเกตคือ ฝากล่อง เมื่อปิดจะมาชนกันที่ตรงกลางพอดี กล่องชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะอุตสหกรรมเครื่องสำอาง ที่มีบรรจุภัณฑ์เป็นจำนวนมาก รูปแบบกล่องจึงมีหลายแบบไปด้วย ขึ้นกับลักษณะงาน และสินค้าที่จะนำกล่องไปใช้โดยแบ่งคุณภาพของกระดาษออกเป็น 2 แบบได้แก่
 
กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Single wall Corrugate Board)

ประกอบด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 2 แผ่น ประกบกับลอนลูกฟูก 1 แผ่น โดยลอนลูกฟูก จะอยู่ตรงกลางระหว่างกระดาษแผ่นเรียบทั้ง 2 แผ่น คุณสมบัติเหมาะกับสินค้าที่มีน้ำหนักปานกลาง ที่ไม่เน้นความแข็งแรงมากใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นใน Inner Box ลอนมาตรฐาน ลอน B เหมาะสำหรับสินค้าน้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม
 
กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (Double wall Corrugate Board)

 ประกอบด้วยกระดาษทำผิวกล่อง 3 แผ่น และมีกระดาษทำลอน 2 แผ่น อยู่ระหว่างกระดาษทำผิวกล่องแต่ละแผ่น

เหมาะสำหรับผลิตกล่อง ที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ สามารถรับน้ำหนักการวางซ้อนได้ดี ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นใน Inner Box ลอนมาตรฐาน ลอน B และ ลอน C เหมาะสำหรับสินค้าน้ำหนักตั้งแต่ 5-10 กิโลกรัม
 
สัญลักษณ์ข้างกล่องมีความหมายและมีความสำคัญอย่างไร?