แอลกอฮอล์ 70% และ 95% ต่างกันอย่างไร?

3831 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แอลกอฮอล์ 70% และ 95% ต่างกันอย่างไร?