แอลกอฮอล์ 70% และ 95% ต่างกันอย่างไร?

2609 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวสาร

แอลกอฮอล์ 70% และ 95% ต่างกันอย่างไร?