แอลกอฮอล์ 70% และ 95% ต่างกันอย่างไร?

2956 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แอลกอฮอล์ 70% และ 95% ต่างกันอย่างไร?