CSR คอมเม็ทส์มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นส่วนช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อ Covid-19 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

528 จำนวนผู้เข้าชม  | 

CSR คอมเม็ทส์มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นส่วนช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อ Covid-19 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
 


 


 

คุณกีรติ พุทธิวงษ์ ผู้แทนบริษัท คอมเม็ทส์อินเตอร์เทรด จำกัด มอบบรรจุภัณฑ์ขวดสเปรย์แอลกอฮอล์จำนวน 2,100 ชิ้น ให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยและสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ