CSR คอมเม็ทส์มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นส่วนช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อ Covid-19 ณ มูลนิธิรามาธิบดี

89 จำนวนผู้เข้าชม  |  กิจกรรม

CSR คอมเม็ทส์มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นส่วนช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อ Covid-19 ณ มูลนิธิรามาธิบดี

วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 ณ มูลนิธิรามาธิบดี


 
 


 
คุณศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการบริษัท คอมเม็ทส์อินเตอร์เทรด จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ชนิดเติมแบบสเปรย์จำนวน 24 แกลลอน ขนาด 3,700 ml และเจล จำนวน 4 แกลลอน ขนาด 5,500 ml ณ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง