ตัวย่อบนฉลาก MFG – EXP – EXD BB และ BBE คืออะไร?

618 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวสาร

ตัวย่อบนฉลาก MFG – EXP – EXD   BB และ BBE คืออะไร?