ตัวย่อบนฉลาก MFG – EXP – EXD BB และ BBE คืออะไร?

2838 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ตัวย่อบนฉลาก MFG – EXP – EXD   BB และ BBE คืออะไร?