CSR คอมเม็ทส์มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นส่วนช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อ Covid-19 ณ สภากาชาดไทย

571 จำนวนผู้เข้าชม  | 

CSR คอมเม็ทส์มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นส่วนช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อ Covid-19 ณ สภากาชาดไทย

ณ ศูนย์บริจาคสภากาชาดไทย
 
นางสาวกีรติ พุทธิวงษ์ ผู้แทนบริษัท คอมเม็ทส์อินเตอร์เทรด จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด I-Klean  แอลกอฮอล์ชนิดเติมแบบสเปรย์ จำนวน 12 แกลลอน ขนาด 3,700 ml สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ณ สภากาชาดไทย