CSR คอมเม็ทส์มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นส่วนช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อ Covid-19 ณ เทศบาลเมืองสกลนคร

76 จำนวนผู้เข้าชม  |  กิจกรรม

CSR คอมเม็ทส์มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นส่วนช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อ Covid-19 ณ เทศบาลเมืองสกลนคร

ณ เทศบาลเมืองสกลนคร
  นายธัชกร แต้ศิริเวช ผู้ประสานงานมอบแทน บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด I-KLEAN  แอลกอฮอล์ แฮนด์ สเปรย์ จำนวน 52 แกลลอน ขนาด 3,700 ml ให้กับท่านนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นส่วนช่วยยับยั้งการเผยแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง