CSR คอมเม็ทส์มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์เพื่อเป็นส่วนยับยั้งการ แพร่เชื้อ COVID-19 ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ

389 จำนวนผู้เข้าชม  | 

CSR คอมเม็ทส์มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์เพื่อเป็นส่วนยับยั้งการ แพร่เชื้อ COVID-19 ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ

ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย
 
 
 
 

 

คุณศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ร่วมกับ สวปอ.มส.SML1 หมู่วัว มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สเปรย์ฆ่าเชื้อโรค สูตรอ่อนโยน จำนวน 5,000 ขวด แก่ คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อใช้ใจกิจการสมาคม ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ