CSR คอมเม็ทส์มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ ให้กับบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ

408 จำนวนผู้เข้าชม  | 

CSR คอมเม็ทส์มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ ให้กับบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ

นางสาวกีรติ พุทธิวงษ์ ผู้แทนบริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ ให้กับบุคลากร และนักเรียนชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 850 คน
ณ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน ได้แก่
- แอลกอฮอล์ชนิดเติมแบบสเปรย์ ขนาด 4,700 ml จำนวน 5 แกลลอน
- แอลกอฮอล์ชนิดเติมแบบเจล ขนาด 5,500 ml จำนวน 5 แกลลอน
- ขวดปั๊มเปล่า ขนาด 500 ml จำนวน 20 ขวด
- ขวดสเปรย์เปล่า ขนาด 60 ml จำนวน 20 ขวด