ภาพรวมกิจกรรม CSR คอมเม็ทส์มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ ให้กับบุคลากร และนักเรียน วันที่ 30/6/63 - 1/7/63

93 จำนวนผู้เข้าชม  |  กิจกรรม

ภาพรวมกิจกรรม CSR คอมเม็ทส์มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ ให้กับบุคลากร และนักเรียน วันที่ 30/6/63 - 1/7/63

ภาพรวมกิจกรรม CSR คอมเม็ทส์มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ ให้กับบุคลากร และนักเรียน

- โรงเรียนคลองปักหลัก เขตประเวศ
- โรงเรียนคลองมะขามเทศ เขตประเวศ
- โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ
- โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ
-โรงเรียนบ้านหนอนบอง (นัยนานนท์อนุสรณ์) เขตประเวศ
-โรงเรียนวัดอุดมรังสี เขตหนองแขม
 
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง