CSR คอมเม็ทส์มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ ให้แก่รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร​ ผู้อำนวยการเขตหนองแขมและผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนโรงเรียนวัดอุดมรังสี เขตหนองแขม

65 จำนวนผู้เข้าชม  |  กิจกรรม

CSR คอมเม็ทส์มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ ให้แก่รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร​ ผู้อำนวยการเขตหนองแขมและผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนโรงเรียนวัดอุดมรังสี เขตหนองแขม

นางสาวกีรติ พุทธิวงษ์ ผู้แทนบริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ ให้แก่รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร​ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม ผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากร และนักเรียนชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2,500 คน
ณ โรงเรียนวัดอุดมรังสี เขต หนองแขม เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน ได้แก่
- แอลกอฮอล์ชนิดเติมแบบสเปรย์ ขนาด 4,700 ml จำนวน 5 แกลลอน
- แอลกอฮอล์ชนิดเติมแบบเจล ขนาด 5,500 ml จำนวน 5 แกลลอน
- ขวดปั๊มเปล่า ขนาด 500 ml จำนวน 20 ขวด
- ขวดสเปรย์เปล่า ขนาด 60 ml จำนวน 20 ขวด

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง