บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ร่วมกับ บริษัท เจอร์นี่ อะครอส จำกัด ร่วมมอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแก่ทัณฑสถานหญิงธนบุรี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนโครงการฝึกอบรมแต่งหน้า

755 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ร่วมกับ บริษัท เจอร์นี่ อะครอส จำกัด ร่วมมอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแก่ทัณฑสถานหญิงธนบุรี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนโครงการฝึกอบรมแต่งหน้า

 
 
 


คุณศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ร่วมกับ และคุณจันทรัช พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท เจอร์นี่ อะครอส จำกัด

ร่วมมอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแก่ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนโครงการฝึกอบรมแต่งหน้า

ซึ่งทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี ที่ช่วยคืนความสุขให้กับผู้ต้องขังหญิง เพราะผู้หญิงกับความสวยเป็นของคู่กัน จึงร่วมสนับสนุนเรื่องสำอางภายใต้แบรนด์ บีไวลด์ และแบรนด์อื่นๆ ที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่าย เพื่อใช้ในการเรียนอบรมแต่งหน้า ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี