บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับใบจดทะเบียนเป็นสถานประกอบการ ผลิตและนําเข้าเครื่องมือแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1864 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับใบจดทะเบียนเป็นสถานประกอบการ ผลิตและนําเข้าเครื่องมือแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับการจดทะเบียนเป็นสถานประกอบการผลิตและนำเข้าเครื่องมือแพทย์
ผ่านการรับรองจาก กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
อยู่ภายใต้การควบคุมของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ จึงสามารถมั่นใจได้ถึงมาตรฐานความปลอดภัยและการันตีได้ถึงคุณภาพของสินค้าที่ใส่ใจในทุกๆ การผลิต ด้วยราคาที่เหมาะสม


ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ เลขที่ กท. สผ. 108/2563
 
ใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ เลขที่ กท. สน. 363/2563