บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้แก่ผู้ต้องขังสูงอายุ  หัวข้อเรื่อง "การสร้างสุขด้วยตนเอง" ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี วันที่ 6 สิงหาคม 2563

657 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้แก่ผู้ต้องขังสูงอายุ  หัวข้อเรื่อง "การสร้างสุขด้วยตนเอง" ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี  วันที่ 6 สิงหาคม 2563

คุณศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด และคุณจันทรัช พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท เจอร์นี่ อะครอส จำกัด

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังสูงอายุ หัวข้อเรื่อง "การสร้างสุขด้วยตนเอง"


เป็นโครงการฝึกอบรมแต่งหน้าและเตรียมความพร้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ต้องขังสูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงบวกให้แก่ผู้ต้องขัง และเป็นการสร้างสุขได้ด้วยตนเอง

เป็นการส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดี ส่งผลให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563