Glitter Lip

. HM17101800

Share

หมวดหมู่ : Lip Liquid

Share

 1) Matte/Metallic Lipstick ที่เปลี่ยนเป็น Glitter Lipstick เพียงทาแล้วปล่อยให้แห้งประมาณ 2 นาทีแล้วเม้มปาก
2) Capsule glitter ที่ยิ่งเม้มปาก ตัว Capsule Glitter ยิ่งแตกกระจายได้ดี
*** อาจจะใช้ทาเป็นแมทระหว่างวัน แล้วเปลี่ยนเป็น Glitter Lipstick ตอนกลางคืนเพื่อไปงานสังสรรค์ปาร์ตี้ต่อ