การวิจัยและนวัตกรรม

RESEARCH & INNOVATION
การวิจัยและนวัตกรรม
 
บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อมุ่งเน้นให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า และสร้างประทับใจให้กับผู้บริโภคเพราะว่าพฤิตกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง ทำให้การวิจัยและพัฒนาของเราต้องปรับเปลี่ยนตามกระแสโลกเช่นกัน
เรากำลังขยายขีดความสามารถผ่านการร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่งทำให้เราสามารถเข้าถึงการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพมากขึ้น เช่น Genomics และจุลชีววิทยา การขยายความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาของเรา และการร่วมมือโดยตรงนี้ช่วยเพิ่มอัตราความก้าวหน้าทางการวิจัยและพัฒนาของเรา ให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้ง 

“คอมเม็ทส์ กำลังเพิ่มขีดความสามารถของการพัฒนาทั้งภายในและภายนอกเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
ที่ตรงใจผู้บริโภค ด้วยอัตราความสำเร็จที่ดีขึ้น การสร้างมูลค่าของสินค้า และทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด”

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมของคอมเม็ทส์ (Comets SVP Research & Innovation)

 

Comets Cosmenovation Center
  ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ
 
 
 
 
คอมเม็ทส์ มีนโยบายส่งเสริมความรู้เรื่องเครื่องสำอาง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตหสากรรมเครื่องสำอางของประเทศไทย จึงได้จัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ Comets Cosmenovation Center (CCC) เพื่อเป็น Centers of Excellence  ที่รวบรวมความเป็นเลิศเกี่ยวกับข้อมูลและนวัตกรรมความงามต่าง ๆ มาไว้ในที่เดียวกัน ที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ จะพบกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมากมายทั้งในแบบ แยกชิ้นส่วน, แพ็คเกจจิ้ง และ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำเร็จรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ
 
ONE- STOP SERVICE
 
คอมเม็ทส์ ยังพร้อมให้บริการแบบ One Stop Service ที่ครบครัน เพื่อช่วยให้ลูกค้า
และผู้สนใจสร้างแบรนด์ของตนเองได้รับบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นจนจบในที่เดียว